Läs boken om hur du får skattefria och lågt beskattade inkomster från ditt AB

Skattefritt och lågbeskattat i aktiebolag 2022En företagare kan få betala närmare 70 procents marginalskatt på löneinkomster som tas ut från företaget. Det tycker jag är orimligt högt. Sådana skattesatser ger helt enkelt alldeles för lite av företagets inkomster kvar till företagaren med tanke på det slit som ligger bakom framgångar och vilka risker som företagare alltid får ta.

Därför ger jag varje år ut en ny upplaga av boken Skattefritt & lågbeskattat i aktiebolag.

I boken går jag igenom alla områden där du som ägare i ett mindre aktiebolag enkelt, och på ett helt korrekt sätt, kan få ut helt skattefria eller lågt beskattade inkomster och förmåner från ditt aktiebolag. För det finns möjligheter att helt och hållet undvika närmare 70 procent i skatt och ändå göra avsevärda uttag från ett framgångsrikt företagande.

De goda råden riktar sig förstås till dig som är aktiv som företagare men även till dig som tänker börja trappa ned företagandet, för även i den situationen finns det tips om hur du kan tjäna på att behålla ditt aktiebolag.

Det kommer en ny upplaga av boken varje år därför att skattelagar ständigt ändras och att nya rättsfall plötsligt kan förändra gamla lagtolkningar. Dessutom varierar de flesta viktiga belopp och inkomstgränser från år till år eftersom de baseras på olika indexförändringar.

Beställ boken här

Läs mer om boken här

Ladda hem ett provkapitel här

© Copyright 2024 EGETAB.SE