Bolaget behöver ingen revisor

Från det räkenskapsår som påbörjades 1 november 2010 eller senare slopades tvånget att alla mindre aktiebolag måste ha en revisor.

Aktiebolag som nyregistrerats hos Bolagsverket före 1 november 2010

De flesta aktiebolag som har ett räkenskapsår som avslutades 2010-12-31 eller senare, har vid en bolagsstämma efter detta datum möjlighet att bestämma att bolaget ska sluta med revisor efter stämman. Dock förutsätts att minst två av följande tre gränser inte har överskridits av bolaget enligt de två senaste årsredovisningarna:

  • Medeltalet anställda får vara högst tre årsarbetare
  • Högst 3 miljoner i nettoomsättning
  • Högst 1,5 miljoner i tillgångar

Om minst två av gränserna ovan överskrids två räkenskapsår i rad, måste val av revisor göras under det räkenskapsår som följer efter utgången av det andra av de två räkenskapsåren då gränserna överskridits. Om däremot minst två av gränserna enbart överskrids vartannat år, behöver ingen revisor utses.

Aktiebolag som nyregistrerats hos Bolagsverket 1 november 2010 eller senare

Ett aktiebolag som nyregistreras hos Bolagsverket den 1 november 2010 eller senare, kan från början ha valt att inte ha någon revisor. Så länge inte minst två av de ovan nämnda gränserna överskrids två år i rad, behöver bolaget inte heller senare någonsin utse en revisor.

Även om man från starten vet att ett nystartat bolag kommer att överskrida minst två av de ovan beskrivna gränserna, behöver ett aktiebolag som nyregistreras hos Bolagsverket inte ha någon revisor under de två första räkenskapsåren för bolaget.

Enligt dagens regler måste man inte utse någon revisor förrän året efter det att gränserna överskridits två år i rad.

Ett nystartat bolag kan därigenom spara in revisionskostnader för de första två räkenskapsåren om man önskar, oavsett hur stor verksamheten råkar vara.

© Copyright 2021 EGETAB.SE