Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på hemsidan egetab.se.

För att kunna skicka dig en beställd bok, en efterfrågad länk till någon av våra gratis pdf-böcker eller för att kunna besvara en fråga, inhämtar vi ditt samtycke till att vi får lagra dina personuppgifter, vilka du själv frivilligt anger. Vi använder dina personuppgifter när vi skickar beställd bok, den efterfrågade länken eller besvarar en förfrågan och vidare för att därefter kunna ge dig erbjudanden om nya produkter och tjänster från oss, vilka kan vara gratis eller som erbjuds mot betalning.

Den som är ansvarig för behandling av personuppgifterna på hemsidan egetab.se är Anki Bengtsson AB, Klintvägen 2, 50670 Frufällan, Sverige. • Telefon: +46 (0)33 260688 • E-post: info@egetab.se

Anki Bengtsson AB lagrar inte personuppgifter längre tid än det som är nödvändigt, men så länge som det behövs för att kunna hantera kundförhållandet eller andra gratis tjänster. Vi har rutiner för radering av data relaterat till kontakter som inte längre är aktiva hos oss. I några fall måste vi dock spara data längre tid på grund av speciallag.

Vi har skyldighet att lämna ut registrerade personuppgifter när du ber om dem, liksom att på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. För personuppgifter som lagras på grund av samtycke, kan du alltid dra tillbaka ett sådant samtycke och det gör du genom att kontakta oss för att bli borttagen ur våra register.

Google reCaptcha

För att hindra att detta formulär missbrukas eller används för att skicka spam, så skyddas denna webbsida av Google reCAPTCHA. Detta innebär att Googles sekretesspolicy och användarvillkor även gäller utöver ovan nämnda villkor.

© Copyright 2024 EGETAB.SE