Så här gör du när du vill ändra till kalenderår som räkenskapsår i ditt aktiebolag

Ett räkenskapsår i ett aktiebolag omfattar vanligtvis 12 månader. Det är möjligt att vid enstaka situationer förlänga ett räkenskapsår till 18 månader eller förkorta räkenskapsåret så att det blir kortare än 12 månader.

Ett aktiebolag som har ett så kallat brutet räkenskapsår har alltid rätt att byta räkenskapsår till kalenderår. Ett brutet räkenskapsår brukar vanligtvis avslutas 30 april, 30 juni eller 31 augusti, men numera kan ett räkenskapsår avslutas vilken månad som helst.

Ett beslut om ett byte av räkenskapsår till kalenderår kan alltid fattas av bolagets ägare på en bolagsstämma. Det sker då genom en ändring av bolagsordningen i bolaget.

En sådan ändring av bolagsordningen måste anmälas till Bolagsverket.

Beslut om ändrat räkenskapsår måste senast tas i höst

Den som vill använda programmet Visma Eget Aktiebolag för sin bokföring och nu har ett brutet räkenskapsår måste därför lägga om till kalenderår som räkenskapsår. Under 2015 måste beslut fattas på en bolagsstämma att räkenskapsåret ska avslutas den 31 december 2015.

Av protokollet från bolagsstämman ska framgå att bolagsordningen ändrats och att räkenskapsåret ska vara 1 januari till 31 december. Det bör också framgå av protokollet att det aktuella räkenskapsåret som påbörjats någon gång under 2014 eller 2015 kommer att förkortas eller förlängas och sluta 31 december 2015.

Ändringen måste registreras hos Bolagsverket

En ändring av bolagsordningen i ett aktiebolag måste registreras hos Bolagsverket.

En sådan anmälan kan lämnas till Bolagsverket via blanketten Ändringsanmälan som finns på Bolagsverkets hemsida. Ändringen kostar 900 kr att registrera via blankett.

Bolagsverket har även e-tjänster för att anmäla sådana ändringar. Då är avgiften 700 kr.

Betalningen av avgiften sker till Bolagsverkets plusgiro 950608-0 eller bankgiro 5050-0255. Glöm inte ange det egna bolagets organisationsnummer i samband med betalningen.

© Copyright 2021 EGETAB.SE