Boken som lär dig hur du tar ut pengar ur bolaget till lägsta kostnad

I boken Skattefritt & lågbeskattat i aktiebolag lär dig skattejournalisten Jan-Erik W Persson en rad olika metoder som kan ge skattefria och lågt beskattade uttag ur ditt aktiebolag, både under din aktiva tid och när du väljer att trappa ned din aktiva verksamhet.

Inräknat momsen kan skatter och avgifter ta upp till mer än 70 procent av en intjänad hundralapp när du vill ta ut förtjänsten för egen del. Köp och läs denna bok om du vill undvika en onödigt hög skattebelastning.

Ur innehållet:Skattefritt och lågbeskattat i aktiebolag 2022

 • Välj rätt löneinkomst
 • Planera för inkomstdelning inom familjen
 • Välj aktieutdelning före hög lön
 • Tjäna på att behålla det egna bolaget som senior
 • Spara i egna bolaget – vinn på att sluta med pensionsförsäkringen
 • Sänk skatten genom att låta bolaget vila i fem år vid stora vinster
 • Minska skatten via hyresinkomster
 • Vinn på att utnyttja skattefria förmåner
 • Lär dig utnyttja traktamenten och representation
 • Så får du lägsta kostnad för hälsovård och sjukvård
 • Betala till bolaget för dina förmåner ger många fördelar

Beställ boken här!

© Copyright 2023 EGETAB.SE