Så här fungerar abonnemanget

Eftersom det alltid är massor av regeländringar, blankettändringar etc när det gäller deklarationer som kräver ständiga förändringar av programmet och eftersom programmet hela tiden utvecklas och förbättras, måste ett årligt abonnemang betalas för att få tillgång till en ny fullversion av Visma Eget Aktiebolag.

I varje årgång av programmet Visma Eget Aktiebolag kan du sköta bokföringen för två inkomstår och göra den årliga deklarationen och årsredovisningen för bolaget för ett av dessa år.

I programmet som du köper idag kan bokföring göras av inkomstår 2014 respektive 2015 och dessutom upprätta deklaration och årsredovisning för inkomståret 2014.

Den första gång du behöver betala för att förnya ditt abonnemang om du köper programmet idag,  det blir för årgång 2016 som finns tillgänglig i december 2015.

Om du köper programmet nu och inte förnyar ditt abonnemang för årgång 2016, kommer du i december 2015 istället att få en begränsad version av programmet för 2016 utan att betala något extra. I den versionen kommer du att kunna göra deklaration och årsredovisning för inkomstår 2015, men inte kunna bokföra inkomstår 2016.

Programmet kräver Windows 7, 8 eller Vista som operativsystem. Internetanslutning krävs för uppdateringar.

© Copyright 2021 EGETAB.SE